Aktuality

Předkupní právo k podílům na nemovitostech se od 1.července 2020 zásadně mění

Publikováno: 26.06.20 01:06

Od 1. července 2020 se předkupní právo k podílům na nemovitostech téměř kompletně ruší až na výjimky.

Předkupní právo, které bylo s koncem roku 2013 zrušeno, se do legislativy vrátilo 1.2.2018. Bylo to velká a nepříjemná změna pro mnoho vlastníků nemovitostí, kteří díky tomu zažili spoustu bezesných nocí. Také měla vliv na mnoho investorů či spekulantů, kteří díky tomu přestali téměř nakupovat.

Novelou se mění tedy od 1.7.2020 zejména §1124, §1125 již v NOP není.

Nové znění §1124 Občanského zákoníku zní:

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. 

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Co to v praxi bude znamenat?

Pokud jste nemovitost koupili a budete ji následně prodávat nebo darovat, nemusíte svůj podíl na nemovitosti žádnému ze spoluvlastníků již nabízet. Pouze pokud byste nemovitost např. zdědili, budete mít tuto povinnost jen 6 měsíců. Pokud tedy počkáte na uplynutí lhůty, bude i tento následný převod bez nutnosti nabídnutí předkupního práva.

Určitě se tímto usnadní převody právě bytů, ke kterým jejich vlastníci mají garážová stání, sklepy nebo předzahrádky. Často jsou takových spoluvlastníků desítky (v některých případech stovky) a celá záležitost se tak velice prodraží, a hlavně časově protáhne. Pokud navíc některý ze sousedů projeví zájem, znehodnotí se tím i prodávaná nemovitost. Měl-li někdo zájem o byt s garáží a prodávající mu následně oznámí, že garáž musí prodat jinému, nemusí ho již chtít koupit, a nebo za úplně jinou cenu (nižší). Navíc kupující při uplatnění předkupního práva 3 měsíce vůbec nevěděl, zda předkupní právo někdo uplatní nebo ne a jestli tedy bude mít co koupit. S tím také souvisí souběžné vyřízení hypotéky, připravené peníze na nákup.

Díky této změně se budou lépe převádět také podíly na pozemcích (třeba orné půdě), kdy hodnota podílu byla výrazně nižší než výdaje spojené s dodržením nabídky předkupního práva. Sama jsem takto nedávno při stávajícím znění zákona rozmluvila pánovi (85 let), že i kdyby svůj podíl daroval a já dělala zadarmo, bude to pro něj díky tomuto nevýhodné.

Novelou Mohou vzniknout další příležitosti pro investory

Po zavedení předkupního práva v roce 2018 se z trhu stáhlo mnoho investorů, kteří se zaměřovali na odkup podílů. Jednalo se  nejen o trh se zemědělskou půdou, ale také o zadlužených nemovitostech (domy, byty), kde byl odkup zadlužených podílů velkou příležitostí. Právě “zrušení” předkupního práva tyto možnosti opět otevře.

Nezapomeňte, že:

promlčecí doba je 3 roky,

je platné vždy znění zákona v době prodeje,

jestli chcete prodat podíl na nemovitosti, počkejte si do 1.7.2020.

 

Vaše Lenka Maděřičová

 

 

 

 

 

Využíváme k prezentaci nemovitostí moderní média

Publikováno: 18.06.20 11:06

Doba se mění a mění se také způsoby uvedení nemovitostí na trh.

Přání našich klientů jsou pro nás vždy na prvním místě a vnímáme je jako by byla naše vlastní a tak k nim přistupujeme. Abychom je splnili, jdeme s dobou a využíváme všech moderních způsobů, jak nemovitost pečlivě a správně uvést na trh. Jeden ze způsobů je video-prohlídka.

Jednu takovou video-prohlídku můžete vidět zde:

 

Šikovný kameraman

 

Vaše Lenka Maděřičová

ředitelka společnosti, ISO 17024

 Lenka Maděřičová

 

 

O novele Zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií

Publikováno: 06.06.20 11:06

Prodávající a pronajímatel už nemusí dokládat pouze originál nebo ověřenou koupi průkazu energetické náročnosti budovy.

Od 25.1.2020 platí novela Zákona o hospodaření energií, resp. o dokládání průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) v originále či ověřené kopii při prodeji nebo při pronájmu nemovitosti kupujícímu a nájemci. Při doložení ověřené kopie PENB bylo její ověření také zdlouhavé a finančně náročné. Nově stačí jen obyčejná kopie PENB.

Vaše Lenka Maděřičová

 

 

Pro našeho klienta jen to nejlepší.

Publikováno: 04.06.20 10:06

Další možností jak uvést moderně nemovitost na trh, je její prezentace ve 3D.

Protože se doba mění, je doba koronavirová, hodně z Vás ocení se podívat na nemovitost virtuálně, z Vašeho počítače nebo u nás v kanceláři se speciálními brýlemi. Projdete si sami, aniž byste někam jeli, celou nemovitost. Pak se můžete rozhodnout ji navštívit osobně. 

Virtuální prohlídka restaurace a starobylého mlýna k vidění  ZDE a ZDE.

 

Vaše Lenka Maděřičová

 

Nájemní bydlení v době koronavirové

Publikováno: 28.05.20 11:05

Jak na něj v této době?

Řada majitelů bytů určených ke krátkodobému pronájmu vypustila své nemovitosti na trh rezidenčních pronájmů. Co to znamená? 

Na trhu se rázem objevilo několik desítek i stovek bytů (podle sídel), které vytvářejí konkurenci původnímu balíku bytů pro rezidenční bydlení.

Zvýšení nabídky spolu s umírněnou poptávkou (v důsledku koronavirové situace) tlačí ceny nájemního bydlení dolů. S kolegy v kanceláři se shodujeme na průměrném poklesu rezidenčního nájemného o 15 %.

Očekávání pronajímatelů by tedy v současné době měla být střízlivější než v době hospodářského růstu. Příliš vysoké neodůvodněné požadavky na nájemné znamenají minimalizaci zájmu poptávajících a kumulaci problémových zájemců, kterým se nedaří získat pronájem za běžné nájemné.

V červenci skončí období, kdy nájemníci, kteří se v důsledku koronaviru ocitli bez příjmů, nemusejí platit nájemné. Dlužné nájemné musí nájemníci uhradit do konce roku 2020. Neplacení nájmu po dobu několika měsíců může však být pro majitele velmi nepříjemné. Mnozí splácí úvěry na pořízení nájemního či vlastního bydlení. Zda nájemník po skončení ochranné lhůty začne platit, nebo zda nájemník dlužné nájemné bude schopen či ochoten doplatit do konce roku, na to si pronajímatelé musí počkat.

Domnívám se však, že na začátku roku výrazně stoupne počet pronajímatelů, kteří budou hledat pro své byty nové nájemce.

U každého pronájmu doporučuji využít služeb profesionálního realitního makléře, který dokáže prověřit zájemce o pronájem a eliminovat tak rizika na minimum. Pronajímání nemovitostí je podnikání a profesionální přístup se vyplatí!

 

                                             Váš Ing. Petr Vaněk

                                             certifikovaný makléř ISO 17024

 

Jak pracujeme

Publikováno: 15.05.20 11:05

Částí naší práce pro Vás je také video-prohlídka.

Máme konečně dobrou zprávu o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí!

Publikováno: 01.05.20 12:05

Daň z nabytí nemovitých věcí se nebude platit! Schváleno!

Ministerstvo financí předložilo a vláda schválila dne 30.4.2020 návrh na zrušení daně z nabytí nemovité věci. Věc se bude projednávat v běžném legislativním procesu, takže finální schválení ještě potrvá řadu měsíců. Zrušení Daně z nabytí nemovité věci má podporu napříč politickým spektrem a mělo by platit zpětně k prosinci 2019.

Co by to znamenalo, pokud by byl návrh přijat v aktuální podobě?

1) Kupující, kteří se stali vlastníky nemovitostí od prosince 2019, nemusejí podávat daňové přiznání k dani z nabytí nemovité věci a nemusejí daň uhradit. Pokud byla již daňová povinnost kupujícím splněna, požádá si kupující finanční správu o vrácení daně.

2) Kupující, jež financují nákup nemovitosti hypotékou, si budou moci uplatňovat daňové zvýhodnění dále. Platí pro nákupy nemovitostí do konce roku 2021.

3) Dříve uzavřené hypoteční smlouvy poběží v původním režimu. Refinancování úvěrů nebude považováno za nové smlouvy.

4) Prodávajícím se prodlouží časový test z 5 na 10 let při prodeji nemovitosti. S tím souvisí hrazení daně z příjmu po prodeji nemovitosti v době časového testu.

V rámci legislativního procesu je možné počítat se změnami dílčích parametrů návrhu.

                                                                 Váš Ing. Petr Vaněk

 

Zákon 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování vstoupil 17.2.2020 v platnost, a to s účinností od 3.3.2020

Publikováno: 02.03.20 12:03

Realitní činnost se tímto zákonem mění, a to ze živnosti volné na živnost vázanou vzděláním a praxí, mění se podmínky úschov. Pro nás to znamená pokračovat při starém. Níže je znění tohoto zákona.

REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje některé podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související.

§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) realitním zprostředkováním činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy,

b) realitním zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel poskytuje realitní zprostředkování,

c) smlouvou o realitním zprostředkování smlouva o zprostředkování, kterou se realitní zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření realitní smlouvy,

d) realitní smlouvou smlouva o nabytí

1. vlastnického práva k nemovité věci, nebo

2. práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování.

§ 3

(1) Realitní zprostředkování zahrnuje vždy vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem.

(2) Realitní zprostředkování zahrnuje zpravidla

a) poskytnutí inzertní služby,

b) posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,

c) zpracování marketingu nemovité věci,

d) zajištění prohlídky nemovité věci,

e) obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,

f) zprostředkování poskytnutí právních služeb,

g) zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

§ 4

(1) Realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti není oprávněn nabízet

a) úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy,

b) zprostředkování poskytnutí takové úschovy někým jiným než bankou, zahraniční bankou vykonávající v České republice činnost prostřednictvím pobočky, notářem, advokátem nebo v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením soudním exekutorem.

(2) Na žádost zájemce podanou v písemné formě na samostatné listině může realitní zprostředkovatel poskytnout úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, pokud

a) smlouva o úschově je v písemné formě,

b) účet u banky, zahraniční banky vykonávající v České republice činnost prostřednictvím pobočky nebo spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „banka“), na kterém jsou uloženy peněžní prostředky, je

1. zřízen pro každého uschovatele jako samostatný účet úschovy,

2. veden na jméno realitního zprostředkovatele zapsaného ve veřejném rejstříku,

c) informuje banku v souladu se zákonem o bankách o tom, že majitelem uschovaných peněžních prostředků je třetí osoba,

d) o každé úschově učiní záznam v jím vedené evidenci úschov, která zahrnuje

1. identifikační údaje o uschovateli a příjemci, a to pokud je uschovatel nebo příjemce fyzickou osobou všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby; je-li uschovatel nebo příjemce zastoupen, též tyto údaje o jeho jednajícím zástupci; pokud je právnickou osobou obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti; případně údaje o zástupci právnické osoby, který v daném případě jednal, a pokud je správcem svěřeneckého fondu jeho označení a identifikační údaje jeho správce, obhospodařovatele, nebo osoby v obdobném postavení,

2. údaje o výši peněžních prostředků a o měnové jednotce,

3. datum přijetí peněžních prostředků do úschovy,

4. údaj o době trvání úschovy, případně podmínky stanovené realitnímu zprostředkovateli pro vydání peněžních prostředků z úschovy uschovateli nebo příjemci, a způsob doložení splnění těchto podmínek realitnímu zprostředkovateli,

5. označení účtu nebo účtů, na který nebo na které mají být peněžní prostředky vydány z úschovy příjemci a identifikační údaje osoby, která je jeho majitelem, není-li to příjemce,

6. datum vydání peněžních prostředků uschovateli nebo příjemci.

(3) Přijetí peněžních prostředků do úschovy a jejich vydání z úschovy lze jen bezhotovostním převodem; jiným způsobem nelze peněžní prostředky předat.

(4) Současně s poskytnutím první úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy informuje realitní zprostředkovatel o této skutečnosti obecní živnostenský úřad.

(5) Realitní zprostředkovatel není oprávněn použít peněžní prostředky na účtu úschovy jinak než v souladu s účelem realitní smlouvy.

§ 5

(1) Realitní zprostředkovatel musí být bezúhonný1). Za bezúhonnou se pro potřeby tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

(2) Je-li realitní zprostředkovatel právnickou osobou, musejí být bezúhonní jeho skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a fyzická osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

(3) Fyzická osoba podle odstavce 2 je před ustavením do funkce povinna zakladatelům právnické osoby nebo orgánu, který je oprávněn ji do funkce ustavit, oznámit, zda splňuje požadavek bezúhonnosti. Přestane-li požadavek bezúhonnosti splňovat po svém ustavení do funkce, oznámí to fyzická osoba bez zbytečného odkladu realitnímu zprostředkovateli, popřípadě i tomu, kdo ji zmocnil k výkonu funkce.

(4) Realitní zprostředkovatel odvolá bez zbytečného odkladu fyzickou osobu, která nesplňuje požadavek bezúhonnosti, z funkce člena statutárního orgánu nebo z postavení obdobného postavení člena statutárního orgánu, jakmile se o tom dozví, nezanikla-li jeho funkce nebo postavení jiným způsobem.

(5) Právnická osoba, která je členem statutárního orgánu realitního zprostředkovatele, odvolá bez zbytečného odkladu zmocnění fyzické osobě, která ji při výkonu funkce zastupuje, jakmile se dozví, že přestala splňovat požadavek bezúhonnosti, a pověří zastupováním jinou fyzickou osobu. Nesplní-li právnická osoba tuto povinnost, realitní zprostředkovatel ji odvolá z funkce bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.

§ 6

(1) Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů a u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona. U osob, které nejsou občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, se bezúhonnost prokazuje doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona a výpisem z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt; ty prokazují bezúhonnost stejně jako občané České republiky.

(2) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují. V případě, že rozhodnutí bylo vydáno soudem cizího státu, je živnostenský úřad oprávněn si vyžádat od osoby uvedené v odstavci 1 větě druhé předložení opisu pravomocného rozhodnutí soudu.

(3) Za účelem zjištění dodržování povinností podle § 5 odst. 2 Ministerstvo spravedlnosti umožní živnostenskému úřadu dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit skutečného majitele z těchto údajů, předloží realitní zprostředkovatel na výzvu živnostenského úřadu výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích a v případě, že v takové evidenci není zapsán, čestné prohlášení, ve kterém uvede identifikační údaje všech svých skutečných majitelů. Realitní zprostředkovatel je povinen na výzvu živnostenského úřadu u osob podle § 5 odst. 2 doložit doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b) živnostenského zákona, s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů, a opis pravomocného rozhodnutí soudu cizího státu podle odstavce 2.

Pojištění realitního zprostředkovatele

§ 7

(1) Realitní zprostředkovatel musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1750000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3500000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno u pojistitele, který je podle zákona upravujícího pojišťovnictví oprávněn provozovat toto pojištění na území České republiky, a musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila 5000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění.

(3) Pojistitel může povinné pojištění podle odstavce 1 vypovědět pouze z důvodů uvedených v ustanoveních občanského zákoníku upravujících pojistnou smlouvu.

(4) Realitní zprostředkovatel předloží Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o pojištění stejnopis nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy. Obdobně postupuje realitní zprostředkovatel při každé změně smlouvy o pojištění, která má vliv na změnu limitu pojistného plnění nebo výše sjednané spoluúčasti, a v případě výpovědi nebo odstoupení od smlouvy o pojištění ministerstvo o této skutečnosti informuje.

(5) Limity pojistného plnění podle odstavce 1 se snižují na 50 % realitním zprostředkovatelům, kteří jsou na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s jinou právnickou osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, oprávněni poskytovat realitní zprostředkování pouze jménem takové právnické osoby nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky takové právnické osoby.

§ 8

(1) Realitní zprostředkovatel předloží zájemci na vyžádání pojistku potvrzující uzavření pojistné smlouvy podle § 7.

(2) Realitní zprostředkovatel podle § 7 odst. 5 předloží zájemci na vyžádání smlouvu uzavřenou s realitním zprostředkovatelem, jehož jménem, či s nezaměnitelným užitím jeho obchodního jména či obchodní značky, je oprávněn poskytovat realitní zprostředkování.

Smlouva o realitním zprostředkování

§ 9

(1) Realitní zprostředkovatel poskytuje realitní zprostředkování na základě smlouvy o realitním zprostředkování.

(2) Smlouva o realitním zprostředkování vyžaduje písemnou formu. Námitku neplatnosti smlouvy pro nedostatek formy může vznést pouze zájemce.

§ 10

(1) Smlouva o realitním zprostředkování obsahuje také

a) označení předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání

b) výši kupní ceny, nájemného nebo jiné úplaty, popřípadě způsob jejich určení, je-li realitní smlouva úplatná,

c) výši provize, nebo způsob jejího určení.

(2) Není-li při uzavírání smlouvy o realitním zprostředkování některý z údajů podle odstavce 1 písm. a) nebo b) znám, ujedná se alespoň obecným způsobem.

(3) Neobsahuje-li smlouva o realitním zprostředkování údaje podle odstavce 1, je neplatná. Námitku neplatnosti může vznést pouze zájemce.

§ 11

(1) Realitní zprostředkovatel předá zájemci o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, nejpozději v den uzavření smlouvy o realitním zprostředkování výpis z veřejného seznamu k předmětu realitního zprostředkování, jestliže je v něm zapsána nemovitá věc, jejíž je tento předmět součástí. Není-li předmět převodu, nebo předmět užívání nebo požívání zapsán jako jednotka ve veřejném seznamu, předá realitní zprostředkovatel zájemci výpis z veřejného seznamu, ve kterém je zapsána nemovitá věc, jejíž je tento předmět součástí.

(2) Výpis z veřejného seznamu podle odstavce 1 musí prokazovat stav evidovaný v tomto seznamu ne starší než 3 pracovní dny přede dnem uzavření smlouvy o realitním zprostředkování. Tento výpis může být pořízen i dálkovým přístupem a za účelem přiložení ke smlouvě o realitním zprostředkování převeden do listinné podoby prostým vytištěním.

(3) Jestliže realitní zprostředkovatel nepředá zájemci výpis podle odstavce 1, je zájemce oprávněn odstoupit od smlouvy o realitním zprostředkování ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího uzavření.

§ 12

Informační povinnost

(1) Realitní zprostředkovatel je povinen poskytnout zájemci o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání, které plynou z veřejných seznamů, a dále o těch, o nichž realitní zprostředkovatel věděl nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti měl vědět.

(2) Obsahuje-li smlouva o realitním zprostředkování ujednání podle § 10 odst. 2, poskytne realitní zprostředkovatel zájemci informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání podle odstavce 1 a předá mu výpis z veřejného seznamu podle § 11 odst. 1 nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy je konkrétní předmět převodu, nebo předmět užívání nebo požívání zájemci a realitnímu zprostředkovateli znám.

(3) Realitní zprostředkovatel poskytne zájemci informaci o výši provize nebo způsobu jejího určení v případě, že tato byla ujednána ve smlouvě o realitním zprostředkování uzavřené mezi realitním zprostředkovatelem a třetí osobou ke stejnému předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání.

(4) Nepředá-li realitní zprostředkovatel zájemci informace podle odstavců 1 a 3 nejpozději při uzavření smlouvy o realitním zprostředkování nebo informace podle odstavce 2 nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy je konkrétní předmět převodu, nebo předmět užívání nebo požívání zájemci a realitnímu zprostředkovateli znám, může zájemce od smlouvy o realitním zprostředkování odstoupit.

§ 13

Prohlásil-li zájemce, že se seznámil s písemnostmi, na které odkazuje smlouva o realitním zprostředkování, a vyplývají-li z okolností vážné pochybnosti, zda k tomu skutečně došlo, musí tuto skutečnost prokázat realitní zprostředkovatel.

§ 14

Ve smlouvě o realitním zprostředkování nelze uložit zájemci, který je spotřebitelem, povinnost uzavřít realitní smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí realitní smlouvy.

§ 15

Smlouva o realitním zprostředkování nesmí být obsažena ve stejné listině jako realitní smlouva. Námitku neplatnosti může vznést pouze zájemce. Vznesením námitky neplatnosti nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z dalších smluv obsažených v listině podle věty první.

§ 16

Ke splnění nebo zajištění splnění dluhu vyplývajícího ze smlouvy o realitním zprostředkování uzavřené mezi realitním zprostředkovatelem a zájemcem, který je spotřebitelem, nelze použít směnku nebo šek.

§ 17

Výhradní realitní zprostředkování

(1) Výhradním realitním zprostředkováním se rozumí ujednání mezi realitním zprostředkovatelem a zájemcem učiněné ohledně konkrétního předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání spočívající v omezení práva zájemce na uzavření smlouvy o realitním zprostředkování o stejném předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání s jiným realitním zprostředkovatelem, jakož i práva zájemce na uzavření realitní smlouvy bez součinnosti realitního zprostředkovatele.

(2) Ujednání o výhradním realitním zprostředkování může nabýt účinnosti nejdříve dnem uzavření smlouvy o realitním zprostředkování mezi týmiž smluvními stranami a ohledně téhož předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání.

(3) Na ujednání o výhradním realitním zprostředkování, které není obsaženo ve smlouvě o realitním zprostředkování, se použijí § 9 odst. 2 a § 13 obdobně.

(4) Výhradní realitní zprostředkování lze se zájemcem, který je spotřebitelem, ujednat jen na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Tato doba může být opakovaně prodloužena. Prodloužení lze ujednat nejdříve 30 dnů přede dnem uplynutí ujednané doby.

§ 18

Výpověď

Bylo-li realitní zprostředkování se spotřebitelem ujednáno na dobu neurčitou, výpovědní doba může činit nejvýše 1 měsíc.

§ 19

Provize

(1) Není-li dále stanoveno jinak, je provize splatná nejdříve dnem uzavření realitní smlouvy.

(2) Ujednat splatnost provize tak, aby nastala přede dnem uzavření realitní smlouvy nebo před splněním odkládací podmínky účinnosti realitní smlouvy, lze jen tehdy, jestliže smlouva o realitním zprostředkování obsahuje poučení o tom, že splatnost provize není vázána na uzavření realitní smlouvy nebo na splnění odkládací podmínky účinnosti realitní smlouvy. Splatnost provize může být v těchto případech vázána nejdříve na obstarání příležitosti zájemci k uzavření realitní smlouvy.

(3) Je-li se zájemcem, který je spotřebitelem, ujednána záloha na provizi, nesmí činit více než dvě třetiny ujednané provize.

(4) Byla-li smlouva, k jejímuž uzavření se vztahoval vznik práva realitního zprostředkovatele na provizi, uzavřena z důvodu nečinnosti, pochybení nebo neposkytnutí odpovídající součinnosti realitního zprostředkovatele až po zániku závazku ze smlouvy o realitním zprostředkování, nemá realitní zprostředkovatel právo požadovat provizi po zájemci, který je spotřebitelem.

§ 20

Kontrola

(1) Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených v § 5 vykonávají obecní živnostenské úřady. Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zákona o Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených v § 4 vykonávají obecní živnostenské úřady.

(3) Kontrolu nad dodržováním povinností podle § 7 odst. 1, 2 a 4 vykonává ministerstvo.

(4) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění realitnímu zprostředkovateli, který nezajistí, aby jeho skutečným majitelem byla osoba splňující podmínky bezúhonnosti podle § 5 odst. 1, nebo neodvolá fyzickou osobu podle § 5 odst. 4 nebo právnickou osobu podle § 5 odst. 5 věty druhé.

§ 21

Přestupky

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako realitní zprostředkovatel dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností podle § 4,

b) není pojištěna podle § 7 odst. 1 nebo 2, nebo

c) nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),

b) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),

c) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).

§ 22

Projednávání přestupků

Přestupky podle § 21 odst. 1 písm. a) projednávají obecní živnostenské úřady. Přestupky podle § 21 odst. 1 písm. b) a c) projednává ministerstvo.

§ 23

Přechodná ustanovení

1. Právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv, jejichž účelem je realitní zprostředkování, uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Podnikatel, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“ uvedené v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen splnit podmínku podle § 7 odst. 1 a 2 tohoto zákona nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona

§ 24

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 „ŽIVNOSTI VÁZANÉ“ v sloupci 1 se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nová živnost „Realitní zprostředkování“, ve sloupci 2 se vkládá nový text

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,

c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo

d) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*)“

a ve sloupci 3 se vkládá nový text „*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

2. V příloze č. 4 „ŽIVNOST VOLNÁ“ obor činnosti 58 zní:

58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“.

3. V příloze č. 5 „Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností“ v sloupci 1 se za živnost „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“ vkládá nová živnost „Realitní zprostředkování“,

ve sloupci 2 se vkládá nový text

a) vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,

c) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*),

d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)“

a ve sloupci 3 se vkládá nový text

„*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

§ 25

Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Úkony provedené podle věty první nepodléhají správnímu poplatku.

2. Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění povinností stanovených v § 7 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 289/2017 Sb., nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o bankách

§ 26

V § 41e zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 156/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo o peníze přijaté realitním zprostředkovatelem do úschovy podle zákona o realitním zprostředkování“.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 27

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.

 

---

Povinnosti k 31.1.2020 pro všechny, kteří loni prodali, koupili či změnili stav nemovitosti v loňském roce

Publikováno: 18.01.20 03:01

Důležité informace pro ty z vás, kdo jste loni byli prodávající, kupující či ty z vás, kteří jste provedli na své nemovitosti změny. Pokud jste v loňském roce prodali či koupili nebo změnili stav nemovitosti, nezapomeňte, že do 31.1.2020 se vás týká jedna z těchto povinností:

1) pokud jste v roce 2019 koupili nemovitost, vznikla vám zákonná povinnost přihlásit se k Dani z nemovitosti na zdaňovací období 2020. Přihlásit se k dani z nemovitosti jste povinni nejpozději do 31.1.2020.

2) kdo jste podali daňové přiznání již dříve, tj. během roku 2019 a nedošlo u něj k žádné významné změně, nové přiznání na rok 2020 nepodává.

3) na příslušný finanční úřad dle adresy nemovitosti se musejí do konce 31.1.2020 obrátit ti z vás, kteří už ve vlastnictví nemáte nemovitost, protože jste ji v roce 2019 prodali nebo darovali. Protože Katastr nemovitostí není zatím provázaný s finančními úřady, tuto změnu, zda ji již FÚ zaznamenal, ověřte.

4) přiznání musejí podat také ti z vás, u nichž došlo ke změně tzv. "okolnosti rozhodné pro vyměření daně". Může to být přestavba, dostavba, změna zastavěné či užitné plochy, kolaudace stavby, digitalizace, změna výměry nebo parcelních čísel, změna druhu pozemku, stavby a nebo změna rozlohy pozemku nebo prodej jedné z několika vlastněných nemovitostí.

5. kdo z vás má zřízenou datovou schránku, musíte podat přiznání k dani z nemovitosti přes tuto datovou schránku, jinak se může stát, že budou platit poplatek FÚ ve výši 2.000,- Kč. Jen dílčí či dodatečné přiznání nelze posílat přes datovou schránku a je nutné osobně podat na podatelnu FÚ.

Přiznání k dani z nemovitosti můžete podat na každém finančním úřadu přímo na podatelně, úřady si ji mezi sebou posílají.

Poté obdržíte poštovní poukázkou, mailem či datovou schránkou - dle zvoleného způsobu korespondence - podle toho co máte zvoleno - pokyny k platbě.

Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, nebo pomoct, můžete mi kdykoliv zavolat.

      

Hledáme novou posilu do týmu

Publikováno: 16.01.20 05:01

Máš rád lidi? Rád pomáháš? Umíš pracovat srdcem? Je podání ruky pro Tebe závazné a Tvoje slovo platí? Jsi zodpovědný? Učíš se rád nové věci? Chceš být pánem svého času? Chceš být součástí zkušeného realitního týmu?

Pokud jsou Tvé odpovědi na otázky ANO, hledáme možná právě Tebe! Je jedno, ještli máš nebo nemáš zkušenosti v realitách. Důležité je, že víš, že to dělat chceš. A my Tě rádi všechno naučíme, co umíme Ti předáme a budeme Ti pomáhat!

Lenka Maděřičová, ředitelka společnosti, certifikovaný realitní makléř ISO 17024, 14 let zkušeností

Lenka Maděřičová, ředitelka společnosti, certifikovaný realitní makléř ISO 17024, 14 let zkušeností

Zavolej nám nebo napiš, moc se na Tebe těšíme!

Zavolej nám na tel. +420 733 679 932 nebo napiš na info@realsantreal.cz, moc se na Tebe těšíme!

Lenka Maděřičová, ředitelka společnosti

 

Jaké máme novinky v realitách?

Publikováno: 10.01.20 02:01

Jaké máme novinky v realitách?

 Byl podepsán (za mě KONEČNĚ !!!) Zákon o realitním zprostředkování prezidentem. Podotýkám, že v zahraničí realitní makléř licenci bez vzdělání nebo praxe prostě nedostane. U nás to tak zatím bohužel nebylo.
Ve své praxi i na školeních jsem se setkala s různými typy makléřů. Dokonce nedávno na školení právě o tomto zákoně mi jeden nejmenovaný makléř nejmenované realitní kanceláře sdělil, že vzdělání - certifikace - dá moc práce, to se mu už nechce, že úschova je drahá, tu se mu platit nechce a ani na to nemá, nechce mít ani kupní smlouvy od právníka, protože je to taky drahé a šetří, trvat na písemné zprostředkovatelské smlouvě, proč je pro všechny důležitá pořádně a všem vysvětlit, dá taky moc práce. Chudák pak klient (prodávající či kupující - to je jedno), když si vybere takového makléře...kde a jak bude mít jistotu, že má právě s takto se chovajícím makléřem prodáno, jak nejlépe to šlo?

Takže: Co "NOVÉHO" tedy Zákon o realitním zprostředkování přináší?
( PS: Za mě nového nic, co jsem dosud neměla nebo nedělala.)

- bude zpřísněná úschova peněz - bezpečná úschova je podmíněná konkrétním procesem - pro mě standard
- bude zpřísněno, kdo může dělat realitního makléře - bude se jednat o činnost vázanou na vzdělání nebo praxi - mám certifikát ISO, recertifikaci po 3 a 5 letech, praxi 14 let - můj standard
- smlouva o zprostředkování s nastavenými podmínkami prodeje musí být vždy písemná - co je psáno to je dáno - pro mě standard - obě strany ví, co bude, kdy, jak a za kolik.

Takto to má nastavené celá kancelář Realsant Real se svými makléři. Pro nás Zákon o realitním zprostředkování vůbec nic nemění. Kdo to může řešit, jsou právě ti, co se učit nechtějí a není a ani nebyl pro ně klient a jeho zájem na prvním místě jako je standard u nás.

                   

                                                                   

                                                                     

Novoroční přání

Publikováno: 17.12.19 03:12

Moc rádi Vám přejeme ten nejhladší průjezd do nového roku!

Nejsme žádní herci, jak na nás kouká oko kamery, někdo z nás zatuhne (já (Lenka...)...), ale máme to o to víc od srdce!

 Naše přání pro Vás - podívejte se ZDE.

Takhle vznikalo naše video, podívejte se...

 Besinka pomáhá kameramanovi Radkovi.

Učíme se texty Učíme se texty.

 Zastrčit břicho, upravit oblek...

 Legrace musí být.

Hledáme posilu do týmu

Publikováno: 27.08.19 02:08

Máš rád(a) kontakt s lidmi a chceš dělat velké věci?

Hledáme fajn lidi do našeho týmu.
Nabízíme skvělé podmínky pro každého budoucího makléře.
Realsant Real uskuteční tvůj sen – poctivost, úsilí a radost.
Realsant Real ví, že pokud chceš prodat nebo koupit pozemek buduješ tak něco nového a aby se sny staly skutečnými, musíš je prožít zevnitř.
A ty můžeš růst s námi.
Přidej se do týmu Realsant Real. 

Jsme Realsant Real a plníme vaše sny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Ochrana osobních údajů a Obchodní podmínky.
OK