Předkupní právo k podílům na nemovitostech se od 1.července 2020 zásadně mění

Publikováno: 26.06.20 01:06

Od 1. července 2020 se předkupní právo k podílům na nemovitostech téměř kompletně ruší až na výjimky.

Předkupní právo, které bylo s koncem roku 2013 zrušeno, se do legislativy vrátilo 1.2.2018. Bylo to velká a nepříjemná změna pro mnoho vlastníků nemovitostí, kteří díky tomu zažili spoustu bezesných nocí. Také měla vliv na mnoho investorů či spekulantů, kteří díky tomu přestali téměř nakupovat.

Novelou se mění tedy od 1.7.2020 zejména §1124, §1125 již v NOP není.

Nové znění §1124 Občanského zákoníku zní:

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. 

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Co to v praxi bude znamenat?

Pokud jste nemovitost koupili a budete ji následně prodávat nebo darovat, nemusíte svůj podíl na nemovitosti žádnému ze spoluvlastníků již nabízet. Pouze pokud byste nemovitost např. zdědili, budete mít tuto povinnost jen 6 měsíců. Pokud tedy počkáte na uplynutí lhůty, bude i tento následný převod bez nutnosti nabídnutí předkupního práva.

Určitě se tímto usnadní převody právě bytů, ke kterým jejich vlastníci mají garážová stání, sklepy nebo předzahrádky. Často jsou takových spoluvlastníků desítky (v některých případech stovky) a celá záležitost se tak velice prodraží, a hlavně časově protáhne. Pokud navíc některý ze sousedů projeví zájem, znehodnotí se tím i prodávaná nemovitost. Měl-li někdo zájem o byt s garáží a prodávající mu následně oznámí, že garáž musí prodat jinému, nemusí ho již chtít koupit, a nebo za úplně jinou cenu (nižší). Navíc kupující při uplatnění předkupního práva 3 měsíce vůbec nevěděl, zda předkupní právo někdo uplatní nebo ne a jestli tedy bude mít co koupit. S tím také souvisí souběžné vyřízení hypotéky, připravené peníze na nákup.

Díky této změně se budou lépe převádět také podíly na pozemcích (třeba orné půdě), kdy hodnota podílu byla výrazně nižší než výdaje spojené s dodržením nabídky předkupního práva. Sama jsem takto nedávno při stávajícím znění zákona rozmluvila pánovi (85 let), že i kdyby svůj podíl daroval a já dělala zadarmo, bude to pro něj díky tomuto nevýhodné.

Novelou Mohou vzniknout další příležitosti pro investory

Po zavedení předkupního práva v roce 2018 se z trhu stáhlo mnoho investorů, kteří se zaměřovali na odkup podílů. Jednalo se  nejen o trh se zemědělskou půdou, ale také o zadlužených nemovitostech (domy, byty), kde byl odkup zadlužených podílů velkou příležitostí. Právě “zrušení” předkupního práva tyto možnosti opět otevře.

Nezapomeňte, že:

promlčecí doba je 3 roky,

je platné vždy znění zákona v době prodeje,

jestli chcete prodat podíl na nemovitosti, počkejte si do 1.7.2020.

      Vaše Lenka Maděřičová

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Ochrana osobních údajů a Obchodní podmínky.
OK